Y88-036 轻量弹性鲨鱼夹(百搭款)

轻量弹性鲨鱼夹(百搭款)

*使用专利材质,柔软弹性压条设计能牢牢抓附秀发不易松脱,长时间维持清爽造型

发量偏少也OK

轻量设计呵护头皮不拉扯整天使用也不怕

*不败百搭款,一秒hold住各种场合!

 

尺寸 :  8.3  X  4.5